O nama

Naziv udruge:  UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA BJELOVAR
Adresa: Ivana Gundulića 1, 43 000 Bjelovar
Email:  [email protected]
Telefon: 043 211-134: 095 240-4022;
Faks: 043 211-134;
OIB: 65539033266
Matični broj: 1470507
Žiro račun: HR9124020061100069473

Odgovorna osoba: Sanja Đurić, predsjednica Društva

Mario Blaha, prof. , tajnik Udruge

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar djeluje pod različitim nazivima na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 1961. godine. Pod nazivom Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama djeluje od 15. 12. 1997. godine kada je upisano u Registar udruga u Uredu državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, a od 06.08.2015. Društvo mijenja ime u Udrugu osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar.

Osnivači  bivšeg društva, a sadašnje Udruge su osobe s intelektualnim teškoćama, njihovi roditelji, skrbnici, udomitelji i drugi  građani, zainteresirani za probleme osoba s ovakvim tipom invaliditeta. Zbog tako heterogene strukture, članstvo u Udruzi se često mijenja, od 100 do 180 članova.

Aktivnost Udruge je normativno  regulirana Statutom Udruge, i odvija se kroz rad različitih organizacijskih oblika: Skupštinu Udruge, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Stegovnu komisiju. Statut Udruge omogućava i druge oblike organiziranja i aktivnosti. Tako je 1998. godine  osnovan Klub za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom „Bilogora“, a 2006. godine organizira se i poludnevni boravak za deset naših članova. Time nisu iscrpljene i sve mogućnosti različitih oblika organiziranja, jer promijenjeni uvjeti života  i djelovanja, uvjetovati će i nove oblike organiziranja u udruzi, primjerenih konkretnoj situaciji.

Udruga je učlanjena u Udrugu invalida Bjelovar i Hrvatski savez udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama. U udruzi rade dvoje zaposlenika: Martina Viščević, viša radna terapeutkinja, i prof. Mario Blaha, dipolmirani kineziolog. Radno vrijeme Društva je od 07,00 do 15,00 svakim radnim danom.

Klub Udruge osoba s intelektualnim teškoćama „Bilogora“ predstavlja dobrovoljni oblik okupljanja osoba s intelektualnim teškoćama, roditelja, staratelja, prijatelja i drugih ljudi sličnih i približno istih interesa. Aktivnosti kluba su usmjerene na rad sa mentlno retardiranim osobama i članovima njihovih obitelji sa ciljem stvaranje što povoljnijih uvjeta življenja osoba sa mentalnom retardacijom i njihovih obitelji.

Cilj rada sa roditeljima i ostalim članovima porodice je da se bolje shvati i prihvati svoja životna situacija, racionalnije prihvati svoja uloga u njoj, uloga ostalih članova obitelji, složenost rješavanja problema, specifičnost izražavanja i zadovoljavanja potreba svog mentalno retardiranog člana. Društvo, a posebno klub je mjesto gdje roditelji, i ostali članovi porodice, mogu razgovarati o različitim problemima, iznoseći svoja iskustva, razmjenjivati mišljenja sa drugim roditeljima i stručnim osobama (defektolozima, pravnicima, socijalnim radnicima, psiholozima itd).

Najveći dio  aktivnosti kluba usmjeren je na organiziranje radionica za edukaciju  mentalno retardiranih osoba. Do sada su uspješno radile tri grupe radionica:

  1. Radionice za usvajanje i razvijanje osnovnih socijalnih navika i vještina: Ovom vrstom radionica želimo  promjeniti neke  dosadašnje navike i stereotipove ponašanja, razviti tolerantnijji odnos i  bolji sustav komuniciranja u obitelji i socijalnom okruženju,  usvojiti nove, primjerenije oblike ponašanja i odnosa, i time bitno uticati na kvalitetu življenja naših članova.
  2. Kreativne radionice: Ovom vrstom radionica želimo razvijati i usavršavati radne i  kreacijske sposobnosti naših članova. Želimo da svaki naš član nauči: pripremiti neko jednostavno jelo, izrađivati razne upotrebne predmete od drveta, stakla, gline, fimomase, zna upotrebiti razne alate, koristiti se računalom, itd.
  3. Radionice sportsko–rekreacijskih aktivnosti: u okviru kojih se uči plesati, razne društvene igre, sportske igre, izleti, posjete institucijama kulture, izložbe radova izrađenih u klubu itd.

Klub radi radnim danom  od 09,00 do 13,00 sati, a  aktivnosti se odvijaju pod kontrolom i vodstvom viših radnih terapeuta, voditelja kluba, volontera i po potrebi  stručnih osoba  iz različitih oblasti stručnosti.

Aktivnost Društva je javna i otvorena za sve ljude dobre volje. Osim stručnjaka,u Društvu radi mnogo volontera, a surađujemo i sa mnogim organizacijama i institucijama u društvu. Odličnu suradnju imamo sa gradom Bjelovarom, Bjelovarsko-bilogorskom županijom, udrugama invalida, raznim asocijacijama mladih,  žena, umirovljenika, sportskih društva itd.

Naš uspoješan rad podupiru i mnogi sponzori i donatori: Ministarstvo mladih i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji i branitelja, „Caritas župe sv. Antuna Padovanskog“,  Hrvatski crveni križ Bjelovar, “Lidl”Bjelovar, „Elektrometal“, „Špar“, „Hidroregulacija“, „Beeby beef“ , „Gala“, „Iveta“, „Iverica“, Erste banka, mnogi građani i ostali ljudi dobre volje.  Tijekom 2011. godine aktivnost Društva podupirala je i Evropska unija iz sredstava pristupnih fondova financirajući zapošljavanje i radnu aktivnost članova Društva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *